Sammansättning

Niklas Pålsson

Verkställande Direktör

Född: 1972.

Anställd sedan: 2010

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet: Niklas Pålsson har tio års erfarenhet som legitimerad gymnasielärare och verkställande direktör för skolkoncernen Cedergrenska AB. Innan Niklas skolade om sig till lärare arbetade han under tio år inom bank och finans, bland annat som mäklarchef på Alfred Berg Fondkommission. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Introitus AB.

Innehav: 2 324 992 aktier.

Yvonne Regnér

CFO

Född: 1965.

Anställd sedan: 2009

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Civilekonom, Örebro universitet.

Arbetslivserfarenhet: Yvonne Regnér har mer än tio års erfarenhet som ekonomichef inom skolvärlden i den privata sektorn. Hon började sin karriär inom revision för att sedan ha olika roller inom controlling i branscher så som verkstadsindustrin, bank och konfektyr, för att sedan arbeta vidare som ekonomichef i ett amerikanskt bolag inom konfektyr. Därefter arbetade hon som ekonomi- och administrativ chef inom golfbranschen i sju år.

Andra pågående uppdrag: Revisor i Bostadsrättsföreningen Sadelbyn 2.

Innehav: 2 755 aktier.

Håkan Söderström 

Skol- och kvalitetschef gymnasiet

Född: 1956

Anställd sedan: 2010

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Lärarexamen, Ämneslärarexamen, från Stockholms universitet. Lärarlegitimation, Skolverket, statlig rektorsutbildning, Myndigheten för skolutveckling, Rektorslyftet, Skolverket. Pågående skolchefsutbildning, Skolverket.

Arbetslivserfarenhet: Håkan Söderström har arbetat som lärare sedan slutet av 1970-talet i Upplands Väsby och Gnesta kommun. Rektor sedan slutet av 1990-talet i kommunerna Upplands Väsby, Danderyd och Täby kommun. Tf. produktionsdirektör Danderyds kommun.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav: 2 018 560 aktier.

Cecilia Skarke

Skol- och kvalitetschef för- och grundskola 

Född: 1978

Anställd sedan: Aug 2021

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Ekonomiprogrammet på Uppsala universitet. Lärarexamen och från Stockholms universitet. Rektorsutbildning på Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Cecilia Skarke började sin karriär som lärare på Sofielundsskolan i Sollentuna och sedan lärare och biträdande rektor på Vasaskolan i Djursholm. Hon har sedan arbetat som biträdande rektor och rektor inom Academedia och Stockholm stad. Hon har byggt upp den nya skolenheten Bobergsskolan.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav: 11 111 aktier.