Revisor

Deloitte AB  (”Deloitte”) är Bolagets revisor sedan 2020. Deloitte valdes på årsstämman 2020 för perioden intill slutet av årsstämman 2021. Johan Telander, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor. Deloitte:s kontorsadress är Rehnsgatan 11 i Stockholm.