Sammansättning

Christian Drougge

Styrelseordförande

Född: 1971.

Ordförande sedan: 2021

Ledamot i koncernen sedan: 2015

Utbildning: Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm, inriktning Marknadsföring och Finansiering.

Arbetslivserfarenhet: Christian Drougge har sedan 1998 varit verksam inom investeringar internationellt och i Sverige, sedan 2010 i egen verksamhet. Innan dess bland annat som Investment Director på Proventus AB och Investment Manager på BancBoston Capital i London. Christian har erfarenhet av att driva verksamheter både operativt och från ett ägande- och styrelseperspektiv. Tidigare investeringar innefattar både utköpsinvesteringar, tillväxtbolag samt ett antal omstruktureringar. Christian var mellan 2005–2009 största ägare och styrelseledamot i Pysslingen Förskolor & Skolor AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cosmos Enterprises AB, Finlarm Aktiebolag, FinlarmGruppen AB, Köksfabriken M I M AB, Svenska Köksgruppen Holding AB, Sörmlandskök AB, Styrelseledamot i Big Baby Holding AB, BoF Barn och familjejouren AB, Dedicap AB, Dalarnas Säkerhets System Aktiebolag, Pluto Produkter AB och Victoria Behandlingscenter AB.

Innehav: 1 248 832 aktier genom Berkshore AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

David Sandgren

Styrelseledamot

Född: 1973.

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2018

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2011

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration med inriktning på finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: David Sandgren har många års erfarenhet som techentreprenör och investerare. David Sandgren grundade online-sökföretaget Hitta.se och Mortgageloan.com och har sedan dess arbetat med egna investeringar.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Dasand AB, ETOD Holding AB, Gozer AB och Navigera AB. 

Innehav: 1 147 398 aktier genom Etod Holding AB. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Lotta Smith

Styrelseledamot

Född: 1972.

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2020

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2020

Utbildning: Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm, inriktning Finance & Accounting and International Business.

Arbetslivserfarenhet: Lotta Smith har mångårig internationell erfarenhet inom strategi, fastighet, investeringsbranschen från anställningar på bl.a. Industrivärden, Morgan Stanley och LEK Consulting. Har styrelsefarenhet från Svenska Skolan i London samt Hedda Credit Fund i Sverige.

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i Boden Capital AB. Styrelseledamot i Hedda Manager AB. 

Innehav: 133 760 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

Marie Wikner

Styrelseledamot

Född: 1971

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2020

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom på förvaltningslinjen vid Stockholms universitet samt kompletterande pedagogisk utbildning vid Malmö högskola. Därtill har Marie Wikner studerat fristående kurser.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare i Företagsekonomi för Tibble Gymnasium samt Jensen Education AB. Account Manager, Engagement Manager samt Projektledare för Oracle / Sun Microsystems AB. Account Manager för Microsoft AB. Projektledare för Safepay Sweden AB.

Andra pågående uppdrag: 

Innehav: 700 aktier. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

Björn Hammarström

Ledamot

Född: 1960

Utbildning: Lärarexamen Stockholms Universitet samt Civilingenjörsexamen Teknisk fysik från KTH.

 

Arbetslivserfarenhet: Björn är idag ämneslärare i matematik och fysik på Marina läroverket. Han har tidigare erfarenhet från Jensen Education AB där han undervisade i matematik, fysik och teknik. Verksamhetsutvecklare, produktutvecklare samt systemansvarig för TeliaSonera AB. Teknisk specialist på Philips Medicinska System AB- Systemkonstruktör Ericsson Telecom.