Kalender

2022-02-24
Delårsrapport för andra kvartalet 2021/22

2022-05-19
Delårsrapport för tredje kvartalet 2021/22

2022-08-30
Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021/22

2022-11-24
Årsredovisning 2021/22

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra 
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter