MEdia

Pressmeddelanden

2021-05-19

Cedergrenskas grundskola, Täby Friskola, bäst i Sverige i matematiktävlingen Sigma8

I år var det cirka 200 anmälda klasser i Sverige som deltog i kvalomgångarna i matematiktävlingen Sigma8. De tio bästa tävlade sedan i finalen som bestod av två delar, ”problemlösning” och ”fördjupningsuppgiften”. Sammantaget blev Täby Friskola bäst i tävlingen och vann därmed Sigma8 i Sverige.

Sigma8 är en matematiktävling för skolklasser i Sverige och de nordiska länderna. Det nordiska samlingsnamnet på tävlingen är Nordic Math Class Competition – NMCC. I Norge och Island tävlar elever i årskurs 9 och i Danmark, Finland och Sverige tävlar elever i årskurs 8. Alla i klassen samarbetar och hjälps åt att lösa åtta uppgifter vid två tillfällen, dels i november, dels i januari. De tio bästa kommunvinnarna i Sverige går vidare till en nationell semifinal där de tre bästa går till final. Sverigevinnaren får vara med i den nordiska finalen i något av de nordiska länderna. 

Läsåret 2010/11 deltog Täby Friskola i Sigma8 för första gången och sedan dess har skolan varit med i tävlingen varje år, vilket innebär att Täby Friskola deltagit i tävlingen hela elva gånger. Under dessa elva gånger har Täby Friskola kommit på andra plats vid tre tillfällen och vunnit den svenska finalen sju gånger. Finalen 2019/20 blev inställd p.g.a. pandemin men Täby Friskola var bäst i Sverige efter de två kvalomgångarna.

I år var det cirka 200 anmälda klasser som deltog i kvalomgångarna. De tio bästa tävlade sedan i finalen som bestod av två delar, problemlösning och fördjupningsuppgiften (rapport och film). Täby Friskola blev tvåa i deltävlingen problemlösning”, och bäst i deltävlingen fördjupningsuppgiften och vann därmed Sigma8 i Sverige.  

”Det är en fantastisk bedrift att vinna Sigma8 bland 200 tävlande lag. Anna Efremovas stora kapacitet som matematiklärare möjliggör att vi, med nya elevgrupper varje år, vunnit eller kommit på andra plats tio år i rad i denna spännande tävling.” säger Karin Järleby, rektor för Täby Friskola.

Anna Efremova arbetar idag som förstelärare på Täby Friskola och är matematiklärare till matematikgruppen som vunnit Sveriges Sigma8 i år. Annas stora engagemang för sina elever och hennes undervisningsämne, matematik, har gjort henne till en av de bästa matematiklärarna i Sverige. 2017 tilldelades nämligen Anna Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne av Kungliga vetenskapsakademien.

”Det är imponerande att se hur väl eleverna på Täby Friskola lyckas i matematik varje år. Årets förstaplats i landet är en stor framgång, men inte heller förvånande givet åren av jämna resultat i den absoluta toppen. Framgången är ett kvitto på det hårda arbete försteläraren Anna Efremova lägger ned på sina elever och visar hur långt en lärare kan nå som får förtroendet att utveckla sin undervisning under stöttning av övriga medarbetare på skolan.” säger Niklas Pålsson, VD Cedergrenska.  

Om Cedergrenska AB (publ)

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För mer information, kontakta:

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31

E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Karin Järleby, Rektor Täby Friskola
Telefon: 073-940 32 48

E-post: karin.jarleby@tabyfriskola.se

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter