MEdia

Pressmeddelanden

2022-09-21

Cedergrenska AB renodlar sin verksamhet och säljer Cedergrenska Tornet AB

Cedergrenskas prioritet och fokus ligger i utbildningssektorn och för att renodla verksamheten har bolaget valt att sälja event- och konferensverksamheten i Cedergrenska Tornet AB till Eatery. Med detta steg kommer Cedergrenska framöver fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet för att fler barn, elever och vuxenstuderande ska få en utbildning av hög kvalitet.

"Vi har sökt efter en erfaren aktör för att ta över denna pärla och är säkra på att gäster, personal och kommunen kommer att möta en professionell och seriös aktör i Eatery", säger styrelseledamot Niklas Pålsson.

Övertagandet förväntas ske 1 oktober 2022. Cedergrenska Tornet förvärvades 2020 och har under 2021/2022 haft en omsättning på 4 936 KSEK (1 137). Resultat efter finansiella poster 2021/2022 uppgick till – 3 202 KSEK (-3 559). Den preliminära köpeskillingen uppgår till 4 MSEK.

Eatery driver idag bland annat van der Nootska palatset och ett antal andra restauranger och mötesplatser. De nya ägarna ser fram emot att få vidareutveckla den fina verksamheten och skapa en tydlig destination för fest och möten i en unik miljö. Anna Bengtsson, vice-vd på Eatery, och ansvarig för dessa verksamheter berättar: "Vi kommer att vidareutveckla Cedergrenska tornets koncept och gästerna kan vänta sig satsningar när det gäller konferens, festvåningen och så klart det klassiska och mycket omtyckta Cedergrenska julbordet."

För mer information, kontakta:
Niklas Pålsson, styrelseledamot Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB (publ)
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskas skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6800 barn och elever i ett tiotal olika utbildningsföretag. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter