MEdia

Pressmeddelanden

2023-05-04

Cedergrenska meddelar förändringar i koncernledningen

Cedergrenska AB meddelar idag att Cecilia Skarke erbjudits och tackat ja till den utökade rollen som skolchef för Cedergrenskas samtliga skolverksamheter. Cecilia Skarke har idag rollen som skolchef för koncernens för- och grundskolor och får ett utökat ansvar över koncernens gymnasium i samband med att Håkan Söderström, skolchef för koncernens gymnasieskolor, planerar att gå i pension från Cedergrenska i juli 2023.

Cecilia Skarke började sin karriär som lärare på Sofielundsskolan i Sollentuna och sedan lärare och biträdande rektor på Vasaskolan i Djursholm. Sedan dess har hon arbetat som skolledare inom både Academedia och Stockholm stad. Cecilia har arbetat som skolchef inom Cedergrenska sedan 2021.

- Cecilia är en mycket omtyckt och kompetent skolledare med motivation att växla upp. Hon besitter viktiga egenskaper som krävs för denna nya roll såsom engagerad, strukturerad och en god kommunikatör. Jag känner ett starkt förtroende för Cecilia och bedömer att hon har de nödvändiga kompetenserna och erfarenheterna för att ta sig an det utökade ansvaret, säger Cedergrenskas vd Lotta Smith.

Håkan Söderström kliver ur koncernledningen och uppdraget som skolchef i juli 2023.

- Jag ser fram emot att, som en av de större ägarna, fortsätta mitt allt sedan 2010 stora engagemang i bolaget, på sätt som är till gagn för hela verksamheten, säger Håkan Söderström.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: +46 70-743 38 10

E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB (publ)
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter