MEdia

Pressmeddelanden

2023-11-23

Klas Wilborg tillträder som ny CFO för Cedergrenska

Klas Wilborg tillträder den 4 december 2023 som ny CFO för Cedergrenska AB och blir en del av koncernledningen. Klas efterträder då Yvonne Regnér som har valt att lämna sitt uppdrag i koncernen efter årsskiftet.

Klas har över 15 års erfarenhet av arbete som CFO och kommer närmast från bemannings- och rekryteringsbolaget Medlink Nordic AB. Innan det verkade han som CFO för NGS Group AB i 14 år vilket är noterat på Nasdaq Small Cap. Klas är diplomerad företagsekonom från Företagsekonomiska institutet med över 30 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi. Han har stor vana av förändringsledning i tillväxtbolag.

- Jag ser fram emot att välkomna Klas som ny CFO på Cedergrenska. Klas har en gedigen erfarenhet från att ha verkat som CFO i liknande personalintensiva börsnoterade bolag. Hans erfarenhet blir en stor tillgång för Cedergrenskas fortsatta utveckling, säger Lotta Smith, vd på Cedergrenska.

Yvonne Regnér står till bolagets förfogande till och med februari 2024.
 

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: +46 70-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

 

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter