Affärsidé

Pedagogen i fokus

Syftet med Cedergrenska är att ge de bästa förutsättningarna för barn och elevers lärande och utveckling. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger.

Värdeord

Samarbete

Vi utvecklas genom samarbete och vi drar nytta av varandras styrkor samtidigt som vi lär oss av varandra. Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att samarbeta i de egna verksamheterna och mellan de olika segmenten vi verkar i. 

Ömsesidig respekt

Vi har en ömsesidig respekt vad det gäller våra skolors olika styrkor. Detta stärker samarbetet mellan enheterna samtidigt som det bidrar till en långsiktig stabilitet.

Professionalism

Professionella beslut genomsyrar hela organisationen baserat på vetenskap, analys och gemensamma diskussioner. Att vara professionell innebär att vi tänker ”hela vägen” i alla beslut.

Strategiska Ställningstaganden

Karriärmöjligheter        

Vi tror att tydliga karriärmöjligheter inspirerar kompetenta pedagoger.  När vi anställer nyexaminerade pedagoger gör vi det genom ett traineeprogram som ger pedagogen den bästa starten. Som koncern har vi flest förstelärare i landet, sett till totalt antal pedagoger och varje enskild skola har alltid fler förstelärare än den tilldelning man fått av staten.

IKT-pedagoger               

Skolan blir mer och mer digital och en satsning på IKT pedagoger ger skolorna bra förutsättningar i den utvecklingen. I Cedergrenskas skolor finns i snitt en IKT pedagog per 300 elever, vilket ger koncernen en ledande resurs i landet på området. 

Rörelse & upplevelser

Rörelse och extra upplevelser förbättrar skolgången för barn och elever. Inom Cedergrenska ska vi ligga i framkant i landet på att erbjuda detta som inslag i skoltiden.