Grundskola

Behörighet till gymnasiet

 

Att vara behörig betyder att du har läst och blivit godkänd i de ämnen som krävs för att komma in på en viss utbildning. Behörighetskraven kan skilja sig en del mellan de olika gymnasieprogrammen och därför måste du titta noga på vilken behörighet som krävs för just det program som du har tänkt söka. Här reder vi ut vad som gäller för de olika programmen.

 


Behörighet högskoleförberedande program

För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program så behöver du ha godkänt i:

  • Svenska eller Svenska som andra språk
  • Engelska
  • Matematik

Utöver det behöver du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså 12 ämnen totalt.

  • För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet samt samhällsvetenskapliga programmet krävs det att 4 av de 9 godkända är geografi, historia, samhällskunskap, religion.
  • För naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet krävs det att 3 av de 9 godkända är kemi, fysik, biologi.
  • För estetiska programmet gäller godkänt i vilka 9 ämnen som helst.


Behörighet yrkesprogram

För att vara behörig att söka till ett yrkesprogram så behöver du ha godkänt i:

  • Svenska eller Svenska som andra språk
  • Engelska
  • Matematik

Utöver det behöver du ha godkänt i ytterligare 5 ämnen, alltså 8 ämnen totalt.


För särskilda varianter, estetiska utbildningar, idrottsutbildningar osv. kan det krävas exempelvis 
färdighetsprov eller provträning. Vad som krävs för dessa utbildningar kan du läsa om på respektive skola.

Viktigt!
För särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar, estetiska utbildningar, idrottsutbildningar osv. kan det krävas exempelvis färdighetsprov eller provträning. Vad som krävs för dessa utbildningar kan du läsa om på respektive skola. 


Inte behörig än?

För dig som ännu inte är behörig att söka till gymnasiet så finns det fyra introduktionsprogram som alternativ. Programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. Programmen ska ge dig möjlighet att bli behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller leda till att du kan söka ett jobb. Hemkommunen ansvarar för att du som obehörig erbjuds plats på ett  introduktionsprogram. Du kan läsa mer om de olika alternativen här nedan. 

Programinriktat val
riktar sig till elever som är nära att bli behörig till ett
visst nationellt program. Det kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program. För att vara behörig att söka krävs godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion 
vänder sig till elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Programmet erbjuder ämnen som elever saknar från grundskolan, men även gymnasiekurser som förbereder eleverna för olika yrkesområden så kallat yrkespaket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Individuellt alternativ 
är till för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram och har stora stödbehov. Utbildningen består av ämnen som saknas från grundskolan i kombination med gymnasiekurser. Här kan även praktik ingå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Språkintroduktion 
erbjuds elever som har annat modersmål än svenska och som är nyanlända till Sverige och därför saknar behörighet till ett gymnasieprogram eller annan utbildning. Fokus ligger på att lära sig det svenska språket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

På Skolverkets utbildningsguide finns det mer information introduktionsprogrammen. För att ta reda på vad som passar just dig så kan du ta hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din skola. 

Kontakta vår centrala syv

Finns det frågor som du inte hittar svaret på? Då är du varmt välkommen att ställa din fråga direkt till vår centrala Studie- och yrkesvägledare Åsa. Hon kan svara på frågor kring information och fakta. För ett djupare vägledningssamtal rekommenderar vi att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Fyll i kontaktformuläret och ange om du vill ha kontakt via mail eller bli uppringd på telefon alternativt boka in ett digitalt möte via Teams. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor och kan göra ett välgrundat val. Du får svar inom 24 timmar.