Om SYV-sidan

Om syvsidan.se

Syvsidan.se är ett verktyg för både elever, vårdnadshavare, personal och studie- och yrkesvägledare. Den skapades för att samla information, som ofta efterfrågas av elever och föräldrar, på ett och samma ställe. Vi hoppas att det ska underlätta och göra det enklare att hitta det du söker. Upplägget är enkelt, korta texter och filmer med tips på var du kan hitta mer information och fakta. Det finns möjlighet att kontakta vår centrala SYV om det finns frågor som du inte hittar svar på. Om du behöver ett djupare vägledningssamtal så rekommenderar vi att du kontaktar studie- och yrkesvägledaren på den skolan som du går på. 

Syvsidan.se är framtagen av skolkoncernen Cedergrenska. Vi strävar efter att all information ska vara korrekt och opartisk. Vill du komma i kontakt med oss så är du varmt välkommen att höra av dig på syv@cedergrenska.se

 

Om studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren, ofta kallad ”SYV”, har en viktig funktion i skolan. Det arbete som en SYV gör handlar inte endast om att hjälpa till att söka en skola, gymnasieprogram eller högre utbildning. Det handlar om att ge elever en valkompetens och verktyg att kunna göra väl underbyggda val. Det kan även handla om att kunna hantera övergångar mellan olika skolformer och vidare ut till arbetslivet. Studie- och yrkesvägledaren finns som ett professionellt stöd genom hela valprocessen, en process som pågår hela livet.

Att ha ett vägledningssamtal med en professionell studie- och yrkesvägledare kan handla om olika saker. Ibland är det bara en fråga man behöver svar på och andra gånger behöver man sitta ner en längre stund för att komma vidare med sitt val. Det kan exempelvis handla om att:

  • reflektera kring sina egenskaper, styrkor och intressen
  • knyta ihop intressen med olika yrken och utbildningar
  • sortera bland information och olika alternativ
  • göra handlingsplaner för att kunna gå vidare

Alla elever i alla skolformer i Sverige, för utom förskola och förskoleklass, ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. En väl fungerande studievägledning kan bidra till att öka elevens motivation vilket i sin tur kan främja närvaro och minska studieavbrott, och på sikt ge samhället en bättre arbetskraftsförsörjning. 

 

Kontakta vår centrala syv

Finns det frågor som du inte hittar svaret på? Då är du varmt välkommen att ställa din fråga direkt till vår centrala Studie- och yrkesvägledare Åsa. Hon kan svara på frågor kring information och fakta. För ett djupare vägledningssamtal rekommenderar vi att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Fyll i kontaktformuläret och ange om du vill ha kontakt via mail eller bli uppringd på telefon alternativt boka in ett digitalt möte via Teams. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor och kan göra ett välgrundat val. Du får svar inom 24 timmar.