Grundskola

fakta om grundskolan

Grundskolan i Sverige sträcker sig över 9 år och är obligatorisk. Den ska ge dig en grund för fortsatta studier. Här beskriver vi hur det fungerar med nationella prov, olika val som du ska göra under grundskoletiden samt betyg och meritvärde. Vi ger dig tips på var du kan hitta mer information om grundskolan.

Nationella prov

I årskurs 3, 6 och 9 får du skriva så kallade nationella prov. De är till för att vara ett stöd för dina lärare när de ska bedöma och betygsätta dina kunskaper. Alla elever i grundskolan skriver samma prov under samma period på året för att det ska vara likvärdigt och rättvist. Mer information om proven, provdatum med mera finns på Skolverkets hemsida.  

Val under grundskoletiden

På grundskolan ska du göra ett språkval. Det kan du läsa om på vår sida som heter ”Språkval på grundskolan”.

I årskurs 9 är det dags för gymnasievalet. Gå tillbaka till startsidan för grundskolan så hittar du information om gymnasieskolans program, om ansökan och annan information som kan vara bra att veta. 

Tips! 

utbildningsguidens hemsidan kan du läsa mer om hur skolsystemet fungerar, från förskola till utbildning för vuxna.

Betyg och meritvärde

I årskurs 6 får du dina första betyg. Därefter får du betyg när varje termin är slut under hela högstadiet. I årskurs 9 får du ditt slutliga betyg, så kallat meritvärde, som du sedan söker till gymnasiet med. 

Du kan få betyg i sex olika steg A-F. Varje betyg har ett värde:
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0
Du räknar ut ditt meritvärde genom att lägga ihop dina 16 bästa betyg. Med dem kan du få ett värde på max 320 poäng. Har du läst moderna språk som språkval så räknar du även med det betyget som ett 17:e ämne, då kan du få max 340 poäng. 

På 
utbildningsguidens betygskalkylator kan du få hjälp med att räkna ut ditt meritvärde.

 

Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan (tidigare kallad grundsärskola) sträcker sig över 9 år. Den ska bidra till kunskap, personlig utveckling, social gemenskap samt ge en bra grund för att kunna delta aktivt i samhället. Den anpassade grundskolan är till för elever som har intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada och som bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Innan en elev får börja i en anpassad grundskola ska en noggrann utredning göras. Det är kommunen som avgör om eleven får en plats. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om den anpassade grundskolan.

Kontakta vår centrala syv

Finns det frågor som du inte hittar svaret på? Då är du varmt välkommen att ställa din fråga direkt till vår centrala Studie- och yrkesvägledare Åsa. Hon kan svara på frågor kring information och fakta. För ett djupare vägledningssamtal rekommenderar vi att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Fyll i kontaktformuläret och ange om du vill ha kontakt via mail eller bli uppringd på telefon alternativt boka in ett digitalt möte via Teams. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor och kan göra ett välgrundat val. Du får svar inom 24 timmar.