Grundskola

Gymnasieskolans program

Gymnasieskolan består av 18 nationella program – 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Från och med hösten 2023 så ger samtliga utbildningar en grundläggande behörighet till vidare studier efter gymnasiet, men det är skillnad på upplägg och innehåll. Om du inte är behörig till något av de nationella programmen så finns det fyra introduktionsprogram som alternativ.

 

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

Ett högskoleförberedande program ska förbereda dig för studier på universitet och högskola. Innehållet i de olika programmen varierar men samtliga har de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för att få grundläggande behörighet till högskola och universitet. Dessa ämnen är obligatoriska.

Det finns följande högskoleförberedande program, klickar du på programmet så kommer du vidare till Skolverkets programsida:

  • Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi eller juridik
    Estetiska programmet med inriktningarna bild och form, dans, estetik och media, musik samt teater
  • Humanistiska programmet med inriktningarna kultur eller språk
    Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap samt medier information och kommunikation
  • Teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling, informations- och medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande och miljö samt teknikvetenskap. 

    Efter teknikprogrammet kan du välja att läsa ett fjärde år för att utbilda dig till gymnasieingenjör. Under året har du lektioner i skolan varvat med arbetsförlagt lärande (APL). Det är inte alla skolor som erbjuder utbildningen, men den är riksrekryterande vilket innebär att du kan gå den vart du vill i landet. Du söker till utbildningen genom din hemkommun.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett yrkesprogram ska förbereda dig för ett yrke eller en eftergymnasial yrkesutbildning. Från hösten 2023 får du även grundläggande behörighet till högskola och universitet (ny lagändring som tillämpas från hösten 2023, Skolverket). Det ingår 15 veckors praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL), som varvas med teoretiska och praktiska studier i skolan.

Det finns följande yrkesprogram, klickar du på programmet så kommer du vidare till Skolverkets programsida:

Det är möjligt att läsa ett yrkesprogram som en lärlingsutbildning. Det innebär att du går minst hälften av utbildningen ute på en arbetsplats. Det varierar hur många lärlingsplatser som finns i olika kommuner. Prata med din studie- och yrkesvägledares som kan hjälpa dig vidare i ditt val.

Introduktionsprogram


För dig som ännu inte är behörig att söka till gymnasiet så finns det fyra
 introduktionsprogram som alternativ. Programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. Programmen ska ge dig möjlighet att bli behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller leda till att du kan söka ett jobb.

På Skolverkets utbildningsguide kan du läsa mer om de olika alternativen. För att ta reda på vad som passar just dig så kan du ta hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Kontakta vår centrala syv

Finns det frågor som du inte hittar svaret på? Då är du varmt välkommen att ställa din fråga direkt till vår centrala Studie- och yrkesvägledare Åsa. Hon kan svara på frågor kring information och fakta. För ett djupare vägledningssamtal rekommenderar vi att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Fyll i kontaktformuläret och ange om du vill ha kontakt via mail eller bli uppringd på telefon alternativt boka in ett digitalt möte via Teams. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor och kan göra ett välgrundat val. Du får svar inom 24 timmar.