Grundskola

Så funkar gymnasiet

Gymnasiet är en frivillig skolform som oftast är tre år lång. Syftet med gymnasiet är att förbereda elever för fortsatta studier eller inför ett yrke. Gymnasiet skiljer sig en del från grundskolan, här hjälper vi dig med några korta fakta om hur det fungerar.

Program och kurser
På gymnasiet studerar man på ett program. Det finns 18 olika nationella program, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Du kan
 läsa mer om dem på Skolverkets hemsida. Samtliga program består av kurser som är indelade i olika områden. Det är gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser, programfördjupningar, individuellt val samt gymnasiearbetet. Kurserna inom programfördjupningen och det individuella valet kan skilja sig åt mellan skolor, därför är det viktigt att ta reda på vilka kurser som den skola som du är intresserad av erbjuder.

Gymnasiepoäng
Gymnasieskolans program omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng för de högskoleförberedande programmen och 2700 respektive 2800 gymnasiepoäng för yrkesprogrammen.

Varje kurs har ett visst antal poäng, de används som ett mått på hur stor en kurs är. Den kan vara 50, 100 eller 150 poäng. Generellt kan man säga att en kurs som är 50 poäng går över en termin och en kurs som är 100 poäng går över två terminer. Upplägget kan dock se olika ut på olika skolor. 

För att få en gymnasieexamen så måste du ha läst minst 2500 poäng varav 2250 poäng måste vara godkända. Observera att gymnasiepoäng inte är det samma som meritpoäng

Betyg

På gymnasiet får du betyg efter att en kurs är avslutad. Du kan exempelvis få ett betyg i svenska 1 det första året och ett annat betyg i svenska 2 kommande år. Det betyg som du får på en kurs gäller, det går inte att ändra. Alla kurser förutom gymnasiearbetet räknas in i ditt  slutliga meritvärde, därför är varje betyg viktigt. När du har slutfört ditt gymnasieprogram så kan du få en gymnasieexamen. Du kan läsa mer om yrkesexamen och högskoleförberedande examen under vår sida Gymnasieskolans program”.

Ämnesbetyg från och med höstterminen 2025 (Gy25)

Från och med hösten 2025 kommer det att införas ämnesbetyg på gymnasieskolan, den anpassade gymnasieskolan, komvux och komvux som anpassad utbildning. Istället för kursbetyg införs ämnesbetyg. Varje ämne delas in i nivåer som betygsätts. Så länge som man får ett godkänt betyg, det vill säga minst betyget E, på en högre nivå så ersätter det elevens betyg på de lägre nivåerna i ämnet. Får eleven ett icke godkänt betyg på en lägre nivå men ett godkänt betyg i den högsta nivån så är det den högsta nivåns betyg som räknas och blir betyget i ämnet. 

Detta gäller elever som påbörjar sin gymnasieutbildning höstterminen 2025. Elever som börjar sin gymnasieutbildning 2024 kommer att läsa enligt tidigare kursbetyg. För mer information om ämnesbetyg se Skolverkets film Så fungerar ämnesbetyg – Skolverket.

Skolor med anpassad undervisning mot autismspektrum (AST)
Elever som har en diagnos inom autismspektrum (AST) och har ett stort behov av anpassad undervisning kan söka till gymnasieskolor som erbjuder program för dig med AST. Undervisningen sker i en lugn miljö i mindre klasser med fler lärare. Behoven ser olika ut och därför görs en individuell anpassning av utbildningen. Studietiden präglas av studiero, trygghet och relationer. På gymnasieantagningen i din kommun kan du se vilka skolor som har program med inriktning mot AST. 

 
Vi rekommenderar att du kontaktar den skola som du är intresserad av för att få mer information.
 
 

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan (tidigare kallad gymnasiesärskolan) är till för elever som inte har samma förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. 

Det finns både nationella och individuella program som innehåller olika kurser, både obligatoriska och valbara. Efter avslutade studier får du ett bevis på din utbildning.  


På 
Skolverkets hemsida kan du läsa mer om den anpassade gymnasieskolans upplägg och program.

Kontakta vår centrala syv

Finns det frågor som du inte hittar svaret på? Då är du varmt välkommen att ställa din fråga direkt till vår centrala Studie- och yrkesvägledare Åsa. Hon kan svara på frågor kring information och fakta. För ett djupare vägledningssamtal rekommenderar vi att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Fyll i kontaktformuläret och ange om du vill ha kontakt via mail eller bli uppringd på telefon alternativt boka in ett digitalt möte via Teams. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor och kan göra ett välgrundat val. Du får svar inom 24 timmar.