Gymnasieskola

Behörighet till eftergymnasiala studier

Att vara behörig är lika med att ha de förkunskaper som krävs för att klara av en särskild utbildning. Behörighetskraven kan skilja sig en del mellan olika utbildningar och därför måste du titta noga på vilken behörighet som krävs för just den utbildning som du har tänkt att söka. Det finns några grundläggande krav som är bra att känna till.

Behörighet till högskola och universitet


För att vara behörig att söka till en utbildning på universitet eller högskola så måste du ha grundläggande behörighet. Många utbildningar kräver även så kallad särskild behörighet

Grundläggande behörighet 

  En grundläggande behörighet till högre studier får du genom

  • gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller motsvarande
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 samt i  engelska 6. Du kan välja att läsa dessa kurser under gymnasietiden eller läsa dem i efterhand på komvux eller folkhögskola.
    OBS! Från och med läsåret 2023 kommer samtliga yrkesprogram att ge grundläggande behörighet.

På antagning.se kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet

Många utbildningar kräver att du, utöver grundläggande behörighet, ska ha så kallad särskild behörighet. Det betyder att du måste ha läst vissa ämnen som är kopplade till den utbildning som du söker. På studera.nu kan du söka bland olika utbildningar och få reda på vad som krävs för behörighet till just den utbildning som du är intresserad av.

På antagning.se kan du läsa mer om särskild behörighet.

Behörighet till Yrkeshögskolan


För att vara behörig att söka till en yrkeshögskoleutbildning så måste du ha en grundläggande behörighet vilket innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Många utbildningar kräver även så kallade särskilda förkunskaper. Det kan vara specifika kurser från gymnasiet eller andra förkunskaper så som arbetslivserfarenhet. 

Ibland kan skolorna göra undantag om du saknar rätt behörighet. Du ska dock bedömas klara av utbildningen samt att arbeta med det som utbildningen leder till. Det är dock upp till varje skola att avgöra. 

På yrkeshögskolans hemsida kan du läsa mer om olika utbildningar och vilken behörighet som krävs för just den utbildning som du är intresserad av. 

 

Fler utbildningar

Tekniskt eller naturvetenskapligt basår

Om du saknar behörighet till naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar på högskola eller universitet så kan du söka till ett naturvetenskapligt eller tekniskt basår. Utbildningarna finns på olika högskolor eller universitet och du söker dem genom antagning.se precis som andra utbildningar. För att söka behöver du ha grundläggande behörighet och ofta särskild behörighet som exempelvis godkänt i matematik 2. 

Ofta ger avslutade studier på ett basår en garanterad plats på någon av lärosätets utbildningar inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. På studera.nu kan du söka bland högskolor och universitet som ger det tekniska eller naturvetenskapliga basåret samt vilken behörighet som krävs.

Konst- & kulturutbildningar

Utbildningar inom konst och kultur är eftergymnasiala studier, som drivs av privata skolor. Är dina intressen musik, foto, design, mode, arkitektur eller skrivande så finns många möjligheter till utbildning för dig. Det finns både längre och kortare utbildningar från några dagar upp till tre år.De längre utbildningarna ger rätt till studiemedel.

Konst- och kulturutbildningar förbereder dig för högre studier inom ditt område eller kan också leda direkt till ett yrke. Värt att veta att utbildningarna tar ut en avgift för undervisning, litteratur och material.

Skolorna själva sköter både ansökan och antagning. Det kan förekomma arbetsprover och auditions.

På konstkulturutbildning.se kan du läsa mer.

Tolkutbildningar

Inom tolkyrket finns det flera olika utbildningar. För att vara behörig krävs en utbildningsbakgrund som motsvarar gymnasienivå. Det är ofta folkhögskolor och olika studieförbund som anordnar utbildningar till tolk. Tycker du om att jobba med människor, har en god social förmåga och ett samhällsintresse, kanske någon av tolkutbildningarna passar dig?

  •  Skrivtolk innebär att tolka simultant från talad till skriven svenska
  • Teckenspråks- och dövblindtolk är länken mellan döva och hörande. Det är den längsta yrkesutbildning av dessa
  • Kontakttolk (språktolk)kräver bra språkkunskaper i svenska och i det andra tolkspråket

blitolk.nu kan du läsa mer

Inte behörig än?

Om du inte har fått en examen från gymnasieskolan eller om du behöver läsa en kurs för att få särskild behörighet så finns det möjlighet att komplettera dina betyg på komvux eller folkhögskola. På vår sida som heter komvux och folkhögskola kan du läsa mer om vad som gäller.

kontakta vår centrala syv

Finns det frågor som du inte hittar svaret på? Då är du varmt välkommen att ställa din fråga direkt till vår centrala Studie- och yrkesvägledare Åsa. Hon kan svara på frågor kring information och fakta. För ett djupare vägledningssamtal rekommenderar vi att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Fyll i kontaktformuläret och ange om du vill ha kontakt via mail eller bli uppringd på telefon alternativt boka in ett digitalt möte via Teams. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor och kan göra ett välgrundat val. Du får svar inom 24 timmar.