Gymnasiet

Fakta om gymnasiet

Gymnasieskolan är en frivillig skolform för dig som har avslutat grundskolan. De flesta söker till gymnasiet direkt efter årskurs 9. Syftet med gymnasiet är att förbereda elever för fortsatta studier eller inför ett yrke. Här följer några korta fakta om hur gymnasiet funkar.

Gymnasiet för dig som börjar höstterminen 2024 eller tidigare (Gy11)

Program och kurser

På gymnasiet studerar man på ett program. Det finns 18 olika nationella program, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Du kan läsa mer om dem på Skolverkets hemsida. 

Samtliga program består av kurser som är indelade i olika områden. Det är gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser, programfördjupningar, individuellt val samt gymnasiearbetet. Kurserna inom programfördjupningen och det individuella valet kan skilja sig åt mellan skolor, därför är det viktigt att ta reda på vilka kurser som den skola som du är intresserad av erbjuder.

Gymnasiepoäng

Betyg

Individuellt val

Gymnasieskolans program omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng. Varje kurs har ett visst antal poäng, det används som ett mått på hur stor en kurs är. Den kan vara 50, 100 eller 150 poäng. Generellt kan man säga att en kurs som är 50 poäng läses på en termin och en kurs som är 100 poäng läses på två terminer. Upplägget kan dock se olika ut på olika skolor. 

För att få en gymnasieexamen så måste du ha läst minst 2500 poäng varav 2250 poäng måste vara godkända. 

Observera att gymnasiepoäng inte är det samma som meritpoäng.

På gymnasiet får du betyg efter att en kurs är avslutad. Du kan exempelvis få ett betyg i svenska 1 det första året och ett annat betyg i svenska 2 kommande år. Det betyg som du får på en kurs gäller, det går inte att ändra. 

Alla kurser förutom gymnasiearbetet räknas in i ditt slutliga meritvärde, därför är varje betyg viktigt. 

När du har slutfört ditt gymnasieprogram så kan du få en gymnasieexamen. Du kan läsa mer om yrkesexamen och högskoleförberedande examen under vår sida Gymnasieskolans program”.

Räkna ut ditt meritvärde
På antagning.se kan du räkna ut ditt meritvärde med hjälp av en betygsräknare eller räkna ut dina betyg själv.

Det individuella valet består av två kurser, 200 gymnasiepoäng. Här får du själv välja vilka kurser som du vill läsa utifrån din skolas utbud.

Behöver du läsa en viss kurs för att bli behörig till en eftergymnasial utbildning? Vill du läsa en kurs för att få extra meritpoäng? Vilken kurs blir bäst för dig? 

Studie- och yrkesvägledaren på din skola är expert på precis sådana frågor och kan guida dig genom ditt val.


Gymnasiet från och med höstterminen 2025 (Gy25)

Program, ämnen och nivåer

På gymnasiet studerar man på ett program. Det finns 18 olika nationella program, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Du kan läsa mer om dem på Skolverkets hemsida. Samtliga program består av ämnen som är indelade i olika nivåer. Det är gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och nivåer, inriktningsämnen och nivåer, programfördjupningar, individuellt val samt gymnasiearbetet. 

Ämnen och nivåer inom programfördjupningen och det individuella valet kan skilja sig åt mellan skolor, därför är det viktigt att ta reda på vilka ämnen och nivåer som den skola som du är intresserad av erbjuder. Det individuella valet består av 200 gymnasiepoäng. Här får du själv välja vilka ämnen som du vill läsa utifrån din skolas utbud.

Behöver du läsa ett visst ämne eller nivå för att bli behörig till en eftergymnasial utbildning, eller för att få extra meritpoäng? Vad blir bäst för dig? Studie- och yrkesvägledaren på din skola är expert på precis sådana frågor och kan guida dig genom ditt val.

 

Gymnasiepoäng

Gymnasieskolans program omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng för de högskoleförberedande programmen och 2700 respektive 2800 gymnasiepoäng för yrkesprogrammen.

Varje ämne har ett visst antal poäng, de används som ett mått på hur stor ämnet eller nivån är. Det kan vara 50, 100 eller 150 poäng. Generellt kan man säga att ett ämne eller en nivå som är 50 poäng går över en termin och 100 poäng går över två terminer. Upplägget kan dock se olika ut på olika skolor. 

För att få en gymnasieexamen så måste du ha läst minst 2500 poäng varav 2250 poäng måste vara godkända. Observera att gymnasiepoäng inte är det samma som meritpoäng

Betyg

Varje ämne delas in i nivåer som betygsätts. Så länge som man får ett godkänt betyg, det vill säga minst betyget E, på en högre nivå så ersätter det elevens betyg på de lägre nivåerna i ämnet. Får eleven ett icke godkänt betyg på en lägre nivå men ett godkänt betyg i den högsta nivån så är det den högsta nivåns betyg som räknas och blir betyget i ämnet. 

Alla ämnen och nivåer förutom gymnasiearbetet räknas in i ditt  slutliga meritvärde, därför är varje betyg viktigt. När du har slutfört ditt gymnasieprogram så kan du få en gymnasieexamen. Du kan läsa mer om yrkesexamen och högskoleförberedande examen under vår sida Gymnasieskolans program”. För mer information om ämnesbetyg se Skolverkets film Så fungerar ämnesbetyg – Skolverket.

Ämnesbetyg införs höstterminen 2025. Elever som påbörjar sin gymnasieutbildning 2024 eller tidigare kommer att läsa enligt tidigare kursbetyg.


Moderna språk

Det är inte alla program som innehåller moderna språk. På de program där det ingår så kan du fortsätta att läsa det språk som du läste på högstadiet eller välja att läsa ett nytt språk.

Om du fortsätter att läsa det språk som du läste på högstadiet kan du få så kallade meritpoäng

Ofta kan skolor erbjuda moderna språk som individuellt val, då finns det möjlighet att läsa språk även om det inte ingår i ditt program. Det är dock inte självklart.

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller med språk på det program som du är intresserad av och på den skola som du vill söka till.

 

Anpassad gymnasieskola 

Den anpassade gymnasieskolan (tidigare kallad gymnasiesärskolan) är till för elever som inte har samma förutsättningar att klara gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller har en hjärnskada. Det finns både nationella och individuella program som innehåller olika ämnen, både obligatoriska och valbara. Efter avslutade studier får du ett bevis från den anpassade gymnasieskolan.  

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om den anpassade gymnasieskolans upplägg och program.

 

Kontakta vår centrala syv

Finns det frågor som du inte hittar svaret på? Då är du varmt välkommen att ställa din fråga direkt till vår centrala Studie- och yrkesvägledare Åsa. Hon kan svara på frågor kring information och fakta. För ett djupare vägledningssamtal rekommenderar vi att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Fyll i kontaktformuläret och ange om du vill ha kontakt via mail eller bli uppringd på telefon alternativt boka in ett digitalt möte via Teams. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor och kan göra ett välgrundat val. Du får svar inom 24 timmar.