Gymnasiet

högskola, universitet och högskoleprov

Efter gymnasiet finns det många vägar att gå. Om du vill vidareutbilda dig mot ett yrke eller inom ett område som intresserar dig så kan ett alternativ vara att söka till högskola eller universitet. Du kan läsa ett program eller en kurs, på heltid eller deltid och på olika nivåer. Här förklarar vi hur det fungerar. 

Program 

Studier på universitet och högskola är uppbyggda på kurser som kan leda till en examen på olika nivåer. För att nå examen kan du välja att gå ett program, ungefär som på gymnasiet. Ett program innehåller ett antal förbestämda kurser som du har en garanterad plats till. Det är uppbyggt på både obligatoriska kurser och valbara kurser.

Fristående kurser

Ett annat alternativ är att läsa fristående kurser. Då bestämmer du när och i vilken ordning du vill läsa dem. Till skillnad mot ett program så måste du dock söka till varje kurs som du är intresserad av, du har ingen platsgaranti. Vill du läsa kurser för att få en examen motsvarande ett program så behöver du läsa minst 90 poäng i ett huvudämne. Det kan ge dig en generell examina inom ett huvudområde. Det är dock viktigt att veta att vissa yrkesexamina endast kan nås genom att läsa ett sammanhållet program. 


Högskolepoäng

Högskolepoäng (Hp) är, enkelt förklarat, ett mått på hur stor en kurs är. En termins heltidsstudier är 30 högskolepoäng. Ett års heltidsstudier är 60 högskolepoäng. För att få en kandidatexamen måste du ha läst 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier.  

 

Examina
Examina (examen) delas in i tre olika nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå bygger på nivån under, du börjar alltid på grundnivå. 

Du kan få generella examina inom ett huvudområde, en yrkesexamina eller konstnärlig examina. Inom vissa yrken, exempelvis läkare, så krävs det en yrkesexamina för att få en legitimation eller behörighet att arbeta inom det yrket. 

På studera.nu hittar du mer information om utbildningsnivåer och examina.

Tips!

På exempelvis studera.nu och utbildningsguiden finns det mer information om hur studier på  universitet och högskola fungerar. 

På studera.nu kan du bland annat söka information om alla utbildningar på högskolor och universitet i Sverige, läsa mer om högskoleprovet och om utlandsstudier.

 


Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov som anordnas två gånger per år av Universitets- och högskolerådet, UHR. Det är ett prov som testar dina kunskaper och förmågor inom olika områden som är viktiga när du studerar på högskola eller universitet. 

Med ett högskoleprov söker du genom fler urvalsgrupper i antagningen till högskola och universitet vilket ökar dina chanser att komma in på den utbildning som du vill söka. Du måste vara behörig till den utbildning du söker för att ha nytta av provet. 

Bra att veta om Högskoleprovet

  • Den som fyller eller ska fylla 18 år samma kalenderår som provet genomförs får skriva högskoleprovet
  • eller har du börjat gymnasiet före 16 års ålder, får du delta i högskoleprovet första gången i årskurs 2.
  • Provet anordnas två gånger per år
  • Provet kan skrivas flera gånger
  • Resultatet sparas i 8 år
  • Du ansöker med ditt bästa resultat
  • Det går att öva på gamla prov
  • Provet gäller utbildningar i Sverige på universitets- och högskolenivå 
På studera.nu kan du läsa mer om högskoleprovet. Du anmäler dig till provet på hogskoleprov.nu.
 
 
 
Kontakta vår centrala syv

Finns det frågor som du inte hittar svaret på? Då är du varmt välkommen att ställa din fråga direkt till vår centrala Studie- och yrkesvägledare Åsa. Hon kan svara på frågor kring information och fakta. För ett djupare vägledningssamtal rekommenderar vi att du vänder dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Fyll i kontaktformuläret och ange om du vill ha kontakt via mail eller bli uppringd på telefon alternativt boka in ett digitalt möte via Teams. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor och kan göra ett välgrundat val. Du får svar inom 24 timmar.