Med siktet ställt mot en mer hållbar framtid.
ZainabFB-kurs_2005191723

Cedergrenska verksamheter ligger i nära anslutning till vatten, i kuststaden Stockholm och vid Östersjön. Några av våra skolors ”klassrum” är förlagda till havs på bland annat öar i Stockholms skärgård och båtar i Östersjön, Atlanten och Medelhavet. En stor del av koncernens elever får även möjlighet att komma ut till havs för att både genom teori och praktik lära sig mäta samt analysera situationen i havsmiljön.

Cedergrenska har en ambition om att verka för att bidra till att Sverige genomför och når målen i Agenda 2030 och gläds över att FN har utnämnt 2020-talet till The Decade of Ocean Science. Under detta decennium kommer en gemensam ram sättas för att säkerställa att havsvetenskap fullt ut kan stödja länder att uppnå Agenda 2030, mål 14 – Hav och marina resurser. 

Tre miljarder människor runt om i världen är för sin försörjning i behov av den marina och kustnära biologiska mångfalden. För att lösa havens utmaningar behöver vi alla typer av färdigheter, personligheter, perspektiv och erfarenheter. Elever inom Cedergrenska får lära sig om hur havet hjälper människan, vad havet bidrar med och den stora glädjen havet kan ge, något som inte alla barn och ungdomar får möjligheten att se eller uppleva. Cedergrenska undervisar elever i de möjligheter som finns i haven och synliggör Östersjöns problem.

”Cedergrenska har målsättningen att alla elever inom koncernen ska få möjlighet att under sin skoltid komma ut på, njuta av och lära känna havet och skärgården. Det man gillar och har glädje av, det vill man vårda och sköta.” Niklas Pålsson, VD för Cedergrenska.

Alla elever behöver inte bli forskare, var och en kan bidra med sitt intresse och efter sin förmåga. För de flesta står det dock klart att de utmaningar som finns kommer att öka efterfrågan på nya kompetenser som blir uppgifter och arbetstillfällen för de unga som är på väg ut i arbetslivet.