Artikel:

Cedergrenska stöttar nätverket Rätten till utbildning, som arbetar för att barn med autism, adhd och andra funktionsnedsättningar ska få en fungerande utbildning. Med deras initiativ En skola för alla lyfts frågan nationellt med målet att våra politiska partier ska ta sitt ansvar för att skapa en förändring i skolsverige.

Barn med funktionsnedsättningar har extra stort stödbehov och i dagens svenska skola brister undervisningen för dessa elever vilket ger stora konsekvenser för hela livet. Genom att tänka nytt kan Sverige skapa en bättre skola för både barn och lärare.

Helleborusskolan är en del av Cedergrenska och vänder sig till elever med olika typer av funktionsvariationer. Skolan har hög personaltäthet med specialkompetens som matchar elevernas olika behov och erbjuder en anpassad skolmiljö för elever som behöver extra stöd. Med flexibilitet vad gäller elevernas skolupplägg och med mycket värme och omtanke skapar Helleborusskolan förutsättningar för en skola för alla.

Följ initiativet Rätten till utbildning: En skola för alla